Transport Intermodalny

 

Transport Intermodalny

wykorzystuje zalety różnych środków transportu przy zastosowaniu pojedynczej jednostki ładunkowej. To bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na obniżenie całościowych kosztów przewozu.

W ramach tej usługi oferujemy Państwu połączenie transportu morskiego z przewozem kolejowym. Przewożone przez nas ładunki odbierane są z portów Hamburg, Bremerhaven oraz Gdynia i dowożone do terminali kolejowych. Następnie, po operacji przeładunku na terminalu kolejowym, kontenery dostarczane są transportem samochodowym bezpośrednio do magazynu finalnego odbiorcy.